Logo

Muzeum Kołobrzeskie "Patria Colbergiensis"

Mieszczące się w zabytkowych piwnicach kołobrzeskiego Ratusza miejskiego muzeum ukazuje barwną i ciekawą tysiącletnią historię miasta. Niezwykle bogate kolekcje broni, kartografii i medalierstwa, opowiadają o burzliwych losach nadmorskiej twierdzy.

Szczególnie interesujące eksponaty związane z wojną siedmioletnią i kampanią napoleońską. Ujrzeć tam można największą na świecie kolekcję związaną z tajną bronią rosyjską: haubicą Szuwałowa. Najbogatsze w tym regionie zbiory szkła i porcelany, związanej z historią Kołobrzegu. Zabytki nie występujące w żadnym innym muzeum na świecie. ZWYCIĘZCĄ JEST HISTORIA!

Tomasz Kolasa © Web Design Q. All rights reserved.